Nieuwsbrief

Aanwezigheidsverplichting is arbeidstijd

Een uitzendkracht werkt als bagage-afhandelaar en moet zich volgens de regels van de inlener (memo werktijden) 15 minuten voor de start van zijn werkzaamheden melden. Is dat arbeidstijd?

De werknemer moet zich steevast een kwartier voor aanvang van zijn werkzaamheden melden in verband met instructies. Over deze tijd krijgt hij geen loon. Na het einde van zijn contract vordert de werknemer over 5 jaar alsnog het loon (inclusief vakantietoeslag). De rechtbank Noord-Holland passeert het verweer van de werkgever, die stelt dat het gaat om een orde-huismaatregel (instructierecht op grond van art. 7:660 BW). Er is sprake van arbeidstijd op grond van de Arbeidstijdenwet en daarom moet alsnog het loon worden voldaan van bijna € 4.000 bruto.

Het uitzendbureau meent dat de werknemer in strijd heeft gehandeld met de klachtplicht (als een verbintenis niet wordt nagekomen, dan bestaat de verplichting om binnen redelijke tijd te protesteren). De rechter oordeelt hierover dat de werknemer niet heeft geprotesteerd, omdat hij dan het risico zou lopen zijn baan te verliezen en dat deze schending daarom acceptabel is. Lees hier meer over een vergelijkbaar oordeel.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.