Nieuwsbrief

Alleenstaande-ouderenkorting vanaf 2024 ook via werkgever

Voor werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, behoort ook de alleenstaande-ouderenkorting tot het bedrag van de loonheffingskorting. Met ingang van 2024 kunnen voor het eerst ook werkgevers deze heffingskorting toepassen.

Vanaf 2024 is de Sociale Verzekeringsbank dus niet langer de enige partij die de heffingskorting kan toepassen, maar mag élke werkgever of uitkeringsinstantie dit doen. Uw werknemers zullen schriftelijk aan u moeten doorgeven of zij kiezen voor toepassing van de loonheffingskorting door de SVB of door u. Uw werknemers kunnen hiervoor bijvoorbeeld het model ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ gebruiken.

De alleenstaande-ouderenkorting is een heffingskorting voor een werknemer/uitkeringsgerechtigde, die:

  • voor het gehele kalenderjaar of een deel daarvan een AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft of daar recht op heeft;
  • in het kalenderjaar geen of een gedeeltelijke AOW-uitkering voor een alleenstaande heeft, omdat hij/zij vóór de AOW-leeftijd in het buitenland woonde, of omdat hij/zij vanwege geloofsovertuiging gemoedsbezwaard is en daarom geen (volledige) AOW-uitkering heeft opgebouwd;
  • een AOW-uitkering voor gehuwden krijgt, maar niet meer samenwoont. Bijvoorbeeld omdat de partner in een verzorgingstehuis woont.
SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.