Nieuwsbrief

Belastingdienst verduidelijkt handhaving bij schijnzelfstandigheid

Per 1 januari 2025 wordt het handhavingsmoratorium afgeschaft. Vanaf dat moment kan de Belastingdienst weer echt gaan handhaven in situaties waarin sprake is van een (fictieve) werknemer in plaats van een zelfstandige.

Op dit moment handhaaft de Belastingdienst nauwelijks vanwege het handhavingsmoratorium, maar dat gaat dus veranderen. Recentelijk publiceerde de Belastingdienst het Handhavingsplan arbeidsrelaties voor 2024. Daarin is te lezen hoe de Belastingdienst in aanloop naar de opheffing van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 gaat handhaven.

Aanpak
De aanpak van de Belastingdienst bestaat uit drie tranches:

  • Tranche 2023: ‘Versterken en verbeteren van de handhaving’
  • Tranche 2024: ‘Op weg naar opheffing van het handhavingsmoratorium’
  • Tranche 2025: ‘Handhaven zonder handhavingsmoratorium’

De Belastingdienst zal in de tweede tranche in 2024 de samenwerking met de markt opzoeken, om maatschappelijke onrust na opheffing van het handhavingsmoratorium te voorkomen. De focus komt daarbij vooral te liggen op risicovolle posten, branches en sectoren met een groter risico op onjuiste kwalificatie van de arbeidsrelatie. Deze samenwerking moet het bewustzijn vergroten en sectoren in de actiestand brengen.

Onderwerpen
In samenwerking met de markt zal het marktteam van de Belastingdienst onder meer de volgende onderwerpen bespreken:

  • eigen verantwoordelijkheid nemen rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie;
  • ondersteunen van het nemen van eigen verantwoordelijkheid vanuit de betrokken ministeries;
  • met elkaar verkennen van duidelijke situaties van (schijn)zelfstandigheid en werken aan beheersing (‘kwaliteit binnen het proces rondom inhuur’).

Enkele andere onderwerpen zijn: betrokkenheid van specialisten (denk aan fiscaal dienstverleners, juristen en HR-adviseurs), vormen van zelfregulering (inclusief keurmerk vanuit de markt) en de mogelijkheden tot voorspelbaarheid in de inzet van handhavingsinstrumenten vanuit de Belastingdienst.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.