Nieuwsbrief

Blijf opletten met inzet Spoor 2

Langdurig zieke werknemers moeten eerst re-integreren in Spoor 1. Is dat na een jaar nog niet gelukt, dan komt Spoor 2 in beeld. Zet u deze stap als werkgever niet, dan riskeert u een loonsanctie.

Spoor 2 voelt voor een langdurig zieke werknemer als een ‘gedwongen’ afscheid. Dat maakt het voor de zieke werknemer vaak tot een psychologisch lastig moment, vooral wanneer hij of zij al lang bij u in dienst is. Toch zult u – en zal uw langdurig zieke werknemer – deze stap moeten zetten. Anders moet u als loonsanctie een jaar langer loon doorbetalen bij ziekte. Het gemiddelde bruto jaarloon in 2023 was € 45.400 x 70% = € 31.780 aan extra loon. Dat is exclusief alle doorlopende re-integratiekosten, vervangingskosten, etc.

Verantwoordelijkheid werkgevers
Richting het UWV zijn werkgevers verantwoordelijk voor de kwaliteit van derden die zij inhuren bij de begeleiding van verzuim, bijvoorbeeld voor de Spoor-2-begeleiding. Zo ook in deze recente zaak (voorbeeld 1).

Voorbeeld 1
Een leerkracht basisonderwijs was langer dan 1 jaar ziek. Uitzicht op herstel in eigen werk was er niet, dus de bedrijfsarts adviseerde de inzet van Spoor 2 voor de leerkracht op 28 juni 2019. De werkgever ondertekende op 9 juli 2019 de opdrachtbevestiging en kort daarna volgden de 6 weken vakantie in het onderwijs. Hierdoor startten de activiteiten in Spoor 2 op 12 september 2019. De algemene regel is dat Spoor 2 – na het advies van de bedrijfsarts – binnen 6 weken moet beginnen. Het UWV én de rechter vinden 12 september 2019 te laat. Alleen een opdrachtbevestiging ondertekenen is onvoldoende. Betekent dit dat de activiteiten al in de vakantie hadden moeten plaatsvinden of mogelijk vlak ervoor? Dat kun je afleiden uit deze uitspraak.

Voorbeeld 2
Stel, de bedrijfsarts adviseert een Spoor-2-traject op 20 juni. De werkgever tekent de opdrachtbevestiging pas op 11 juli vanwege uitval door ziekte, vakanties van collega’s, etc. Daarna sluit het bedrijf 3 weken wegens een collectieve vakantie. Na afloop van die vakantie is de periode van 6 weken al voorbij. Het is aan het UWV om hier iets van te vinden. Misschien maken enkele dagen geen verschil, maar theoretisch bezien kan het UWV wél een loonsanctie opleggen. Het is dus belangrijk om hier rekening mee te houden!

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.