Nieuwsbrief

Een loonsanctie – dus we stellen de arbodienst aansprakelijk?

Een werkgever is aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Deze arbodienst zet een bedrijfsarts en casemanager in om zieke werknemers van de werkgever te begeleiden. Als de werkgever een loonsanctie krijgt, stelt hij de arbodienst daarvoor aansprakelijk. Met succes?

De bedrijfsarts die de hoofdrol speelt in deze casus had aangegeven dat er een periode van ‘geen arbeidsmogelijkheden’ (GBM: geen benutbare mogelijkheden) is. Het risico op een loonsanctie neemt daardoor enorm toe en de loonsanctie blijft dan ook niet uit. Vanwege de loonsanctie vindt de werkgever dat de bedrijfsarts en casemanager hun werk niet goed hebben gedaan. Hij vordert daarom € 39.355,93 aan schade. De rechter beoordeelt deze vordering aan de hand van twee stappen:

  • Welke verplichtingen heeft de arbodienst tot zich genomen op grond van de overeenkomst van opdracht? De bedrijfsarts werkt volgens de richtlijnen van het NVAB (Nederlandse Vereniging voor het Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) en diens standaardtaken/-verplichtingen worden in een bijlage opgesomd. Dit geldt ook voor de taken van de casemanager.
  • Is er sprake van een – toerekenbare – tekortkoming in de nakoming door de arbodienst? De werkgever stelt dat de bedrijfsarts ten onrechte geen arbeidsvermogen aannam voor één jaar, terwijl de verzekeringsarts vanaf de zomer weer belastbaarheid zag. De casemanager heeft ‘te basaal’ gehandeld. Bovendien stokte haar begeleiding circa 4 maanden voor het einde van de wachttijd.

Oordeel op hoofdlijnen
De rechter stelt dat een opgelegde loonsanctie niet automatisch leidt tot aansprakelijkheid van de arbodienst. Daar is méér voor nodig. Zo blijkt uit de hoeveelheid stukken een intensieve verzuimbegeleiding. Opvallend genoeg telt de rechter het consult en de daaruit volgende terugkoppeling (PA’s) als twee losse acties (zie rov 4.11). De bedrijfsarts handelde conform de overeenkomst tot opdracht dus als een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Ook de casemanager ontspringt hier de dans, want de loonsanctie verwijst niet naar haar handelen. De vraag is daarom: welke rol speelt de loonsanctie nu eigenlijk?

De rechter waardeert met name het advies van de casemanager om een deskundigenoordeel aan te vragen over de GBM. Voor de werkgever zijn de druiven zuur; hij vist hier – op alle punten – achter het net en krijgt nu ook een kostenveroordeling. Dat is op zijn zachtst gezegd wrang.

Tip: wilt u een loonsanctie voorkomen? Vraag dan tijdig een deskundigenoordeel aan bij GBM.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.