HR-dienstverlening

Een personeelshandboek: lust of last?

‘Een personeelshandboek voor ons bedrijf? Is dat nou echt nodig? Het lijkt me zo’n administratief gedoe. Bovendien kom ik er met mijn mensen altijd wel uit als ze vragen hebben.’ Een herkenbare reactie? We horen zulke opmerkingen veel. Toch kan een personeelshandboek, zelfs als een cao van toepassing is, bijdragen aan duidelijkheid en transparantie over de afspraken die je binnen het bedrijf met elkaar maakt. Uiteindelijk zorgt dit voor minder ‘gedoe’. Hoe? Lees erover in dit artikel.

Vooropgezet: er bestaat geen wettelijke verplichting om een personeelshandboek samen te stellen. In de arbeidsovereenkomst staan de belangrijkste afspraken die je met jouw werknemer maakt als zij voor jouw bedrijf aan de slag gaan. Indien van toepassing, biedt ook een cao duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden. Toch kan het achterwege blijven van een personeelshandboek, dat soms ook personeelsreglement, bedrijfsreglement of personeelsgids wordt genoemd, een gemis zijn voor zowel jou als jouw medewerkers.

Heb je alles goed geregeld?
Op veel dienstverbanden is een cao van toepassing. Dat betekent dat individuele arbeidsovereenkomsten redelijk compact kunnen blijven, omdat je daarin kunt verwijzen naar collectieve afspraken die tussen werkgevers en werknemers in jouw branche zijn gemaakt. Is geen cao aanwezig, dan zul je over veel aspecten van het dienstverband zelf afspraken moeten maken én die vastleggen in de arbeidsovereenkomst. Hoeveel vakantiedagen zijn er? Wat doe je bij verzuim? Hoe is de loondoorbetaling bij ziekte geregeld? Op welke feestdagen is sprake van doorbetaald verlof? Gelden toeslagen voor het werken op bijzondere uren? Is er een loongebouw? Om te voorkomen dat elke arbeidsovereenkomst een boekwerk wordt, kun je veel regelingen vastleggen in een personeelshandboek.

Toegevoegde waarde als aanvulling op cao
Zelfs als er een cao is, kan een personeelshandboek zijn nut bewijzen. Uiteindelijk is elk bedrijf uniek en kan een cao geen ‘bedrijfseigen’ maatwerk bevatten. Vooral als het gaat om aspecten van het dienstverband die de onderlinge samenwerking raken. Wat zijn de omgangsnormen binnen jouw organisatie? Hoe ga je om met internet en sociale media? Welke mogelijkheden zijn er voor scholing? Wat zijn de afspraken over thuiswerken en bedrijfskleding? Ook de wetgeving biedt argumenten voor het gebruik van een personeelshandboek. Je kunt daarin een privacyverklaring opnemen met het oog op de AVG en voldoen aan jouw verplichtingen ten aanzien van transparante arbeidsvoorwaarden.

Zorg voor vertrouwen in jouw werkgeverschap
Verder is het niet onbelangrijk dat een personeelshandboek een perfect medium kan zijn om zonder al te veel jargon en ingewikkelde taal duidelijke afspraken te maken, die iedereen begrijpen kan. Een cao bevat soms juridisch taalgebruik. Een personeelshandboek biedt je de mogelijkheid aan te sluiten bij de ‘taal’ van jouw bedrijf en medewerkers. Tot slot: een verzorgd personeelshandboek straalt bij sollicitaties uit dat jij met aandacht en zorg naar jouw medewerkers en hun werkomstandigheden kijkt. Dat wekt vertrouwen.

De adviseurs van Fiscaris helpen je graag!
Wat denk je: voorkomt of veroorzaakt een personeelshandboek gedoe in jouw bedrijf? Wil je eens doorpraten over nut en noodzaak? Aarzel dan niet contact met ons te zoeken. Ook kunnen we je helpen bij het samenstellen van zo’n document.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.