Nieuwsbrief

Geeft de Hoge Raad meer duidelijkheid over het aanwijzen (WKR)?

Zodra u als werkgever gebruik wilt maken van de eindheffing in het kader van de Werkkostenregeling (WKR), zult u daartoe een keuze moeten maken. Maar hoe moet die keuze worden vastgelegd en wat is daarvoor het laatste moment?

Als werkgever zult u de keuze uiterlijk op het genietingsmoment moeten maken. Dat is het moment waarop het loon ‘vorderbaar en inbaar’ is. De Hoge Raad heeft dit bevestigd. In de wet staat niet hoe er moet worden aangewezen. Het hof oordeelt dat een vergoeding is aangewezen als eindheffingsbestanddeel, als daarmee rekening is gehouden bij het uitbetalen van het loon en deze vergoeding op individueel niveau is verwerkt. Op dit punt heeft de Hoge Raad het hof teruggefloten, omdat aanwijzen volgens de Hoge Raad vormvrij is. Een administratieve vastlegging is niet vereist. Zo kan een mededeling aan werknemers ook een manier zijn om een keuze te maken voorafgaand aan het genietingsmoment. Daarnaast is het niet noodzakelijk om de aanwijzing per werknemer vast te leggen in de administratie.

Praktisch advies
Alhoewel het aanwijzen dus vormvrij is, blijft het wel raadzaam om de administratie zodanig in te richten dat u als werkgever vooraf de keuze maakt. Dat kan door middel van een aanwijsdocument, maar er kan ook bij het inrichten van de boekhouding al rekening worden gehouden met het aanwijzen. Bijvoorbeeld door een WKR-grootboek te maken en dit onder te verdelen in ‘gerichte vrijstellingen’ en ‘vrije ruimte’.

 

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.