Nieuwsbrief

Geen verzekeringsplicht bij managementovereenkomst

Is een minderheidsaandeelhouder verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Of is dat niet zo bij een managementovereenkomst tussen een holding en een werk-bv? Hof Den Bosch oordeelt hierover in een door de Hoge Raad doorverwezen zaak.

In deze zaak gaat het om twee personen die via hun persoonlijke holding een minderheidsaandeel houden in een werk-bv. Volgens de inspecteur verrichten de twee personen hun werkzaamheden onder gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders. De werk-bv had premies werknemersverzekeringen moeten afdragen en die worden nageheven. Het hof stelt vast dat er hooguit een contractuele relatie is met de persoonlijke houdstervennootschappen. Maar hoe komt het hof tot dit oordeel?

Geen persoonlijke verplichting tot arbeid verrichten
Het hof ziet niet in waaraan de algemene vergadering de bevoegdheid zou ontlenen om rechtstreeks gezag uit te oefenen ten aanzien van de werkzaamheden die de twee personen moeten verrichten. De managementovereenkomsten bevatten bovendien ook geen nadere bepalingen over de voorwaarden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werktijden, vakantiedagen en afspraken over ziekte. De enkele omstandigheid dat de twee personen feitelijk de managementwerkzaamheden hebben verricht en daarvoor de expertise hebben, betekent niet dat zij zich persoonlijk hebben verplicht om arbeid te verrichten. Dat zij elkaar over en weer vervingen, ondersteunt dit oordeel.

Verzekeringsplicht
Het hof oordeelt op grond van de managementovereenkomsten dat er geen sprake is van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Ook is er geen sprake van een fictieve dienstbetrekking, omdat de twee personen hun managementwerkzaamheden uitsluitend verrichten in het kader van de arbeidsovereenkomsten met hun holding. Er is dus geen sprake van een arbeidsverhouding met deze personen, laat staan van een arbeidsovereenkomst.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.