Nieuwsbrief

Gerichte vrijstelling voor gezonde maaltijden?

Uit de RI&E en het plan van aanpak bij een werkgever komt het verstrekken van gezonde maaltijden naar voren. Naar een recent oordeel van de Hoge Raad vallen die verstrekte gezonde maaltijden onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen.

Het verstrekken van gezonde maaltijden maakte bij deze werkgever onderdeel uit van het preventie- en gezondheidsbeleid. Tot 2022 was de voorwaarde voor een gericht vrijgestelde Arbovoorziening dat het om voorzieningen moest gaan die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid van werkgever. Een geluk voor deze werkgever – maar wat zijn de gevolgen van het arrest voor de huidige regelgeving? Vanaf 2022 zijn de voorwaarden gewijzigd. Sinds dat moment is de link naar het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever deels losgelaten. De voorziening moet direct samenhangen met de verplichtingen die uit de Arbeidsomstandighedenwet volgen. Maar is de deur nu helemaal dicht voor dit soort preventieve voorzieningen, of staat deze toch nog op een kier?

Verplichte zorg voor veiligheid en gezondheid

Uit de Arbowet volgt slechts dat de werkgever een verplichting heeft om voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te zorgen. In de toelichting is echter aangegeven dat de gezonde maaltijden niet onder de gerichte vrijstelling van Arbovoorzieningen vallen. Hiermee lijken de mogelijkheden zeer beperkt te zijn voor voorzieningen die zien op de algemene gezondheid en die niet aan de werkgever kunnen worden opgelegd als verplichting. Inmiddels zijn hier wel Kamervragen over gesteld. Een van de gestelde vragen is of de Wet op de loonbelasting niet moet worden aangepast. Dit om belastingheffing te voorkomen over voorzieningen in het kader van verzuimpreventie op grond van het Arbobeleid bij werkgevers.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.