HR-dienstverlening

Komt de arbeidsinspectie bij jouw agrarisch loonbedrijf langs?

Eind februari 2024 ontvingen agrarische loonbedrijven een brief van de Arbeidsinspectie, die aankondigt dat haar inspecteurs misschien langs komen voor een inspectie. De focus van de inspecties ligt op het hebben van een actuele Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E), het geregeld hebben van de arbodienstverlening en inhuur van ZZP-ers. We denken graag met je mee als je je hierop wilt voorbereiden.

Als werkgever ben je ervoor verantwoordelijk dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken en dat zij eerlijk betaald worden. Omdat dit niet altijd het geval is, bezoekt de Arbeidsinspectie dit jaar agrarische loonbedrijven om te controleren of zij alles goed geregeld hebben. Waarop wordt geïnspecteerd?

RIE en basiscontract
Allereerst kijkt de Arbeidsinspectie of er een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) is. In een RIE worden alle risico’s ten behoeve van het veilig werken in kaart gebracht en worden er maatregelen genomen om die te verkleinen. Mocht er geen RIE zijn, dan is er een gratis branche RIE te vinden op www.rie.nl. Iedere werkgever moet bovendien beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract.

Eerlijke beloning
Daarnaast wordt er gekeken naar de beloning van de medewerkers. Hebben alle medewerkers ten minste het wettelijk minimumloon ontvangen? Wat ontvangen ze voor meerwerk? Ontvangen ze vakantiegeld? Krijgen ze een loonstrookje?

Werk- en rusttijden
Ook wordt er gekeken naar de werk- en rusttijden. Werken de medewerkers binnen het maximaal toegestane aantal uren? En krijgen ze voldoende rusttijd? Houd jij als werkgever een deugdelijke registratie van de arbeidstijden bij? De Arbeidstijdenwet regelt dit soort zaken.

Buitenlandse arbeidskrachten
Werk je met buitenlandse arbeidskrachten? Heb je hun identiteit vastgesteld? Komen ze uit de EER of van daarbuiten? Hebben ze een werkvergunning? Betreft het een ZZP’er uit het buitenland? Werken alle ZZP’ers daadwerkelijk zelfstandig? Werken er buitenlandse studenten of stagiairs in jouw bedrijf?

Uitleen en inleen van arbeidskrachten
Leen je arbeidskrachten uit? Dat is het geval als er één of meer van jouw werknemers tijdelijk bij een ander bedrijf werken, terwijl ze wel bij jou op de loonlijst blijven staan. Krijg je een vergoeding voor het ‘uitlenen’ van jouw medewerker? Heb je dit gemeld bij de Kamer van Koophandel?

Huur je arbeidskrachten in? Je hebt dan tijdelijk arbeidskrachten ingeschakeld via bijvoorbeeld een uitzendbureau of een ander bedrijf. Waar moet je dan op letten? Staat het bedrijf waarvan je de arbeidskrachten inhuurt juist geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd bij de Stichting Normering Arbeid? Hebben de ingeleende arbeidskrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers? Heb je de identiteit van jouw tijdelijke arbeidskrachten gecontroleerd? Mogen jouw tijdelijke arbeidskrachten legaal in Nederland werken?

De adviseurs van Fiscaris helpen je graag!
Bovenstaande is nog slechts een selectie van de vragen. Heb je een agrarisch loonbedrijf en zoek je iemand die met je meedenkt over bovengenoemde onderwerpen als RIE, het werken met buitenlandse arbeidskrachten en in- en uitleen, aarzel dan niet contact op te nemen met onze adviseurs. Zij staan je graag te woord!

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.