Nieuwsbrief

Let op: vertraagde WIA-keuring leidt gemakkelijk tot terugvordering voorschotten

Het aanvragen van een voorschot – bij vertraging van de WIA-keuring – is bekend. Helaas is de materie vaak complexer dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor krijgen sommige (ex-)medewerkers nadien te maken met een vervelende verrekening.

Een greep uit een drietal situaties:

Situatie 1
Na de vertraagde behandeling is er geen WIA of WW-recht (meer), omdat de duur van de WIA (LGU-periode) en de WW-periode al is opgesoupeerd. De medewerker komt dan in een bijstandsuitkering terecht of meteen in de WIA-vervolguitkering, met een terugval in inkomen. Voorbeeld: de werknemer vraagt een voorschot aan (bijv. € 2500).

De werknemer heeft een arbeidsverleden opgebouwd voor een uitkeringsduur van 6 maanden voor de WW, wat gelijk is aan het loongerelateerde WIA-deel. Het UWV is 7 maanden te laat, waardoor de uitkeringsduur voor zowel de WW als de WIA (lgu) met één maand is verstreken. Daarna stroomt de werknemer meteen de bijstand in en bij de WIA krijgt hij alleen een vervolguitkering. De bijstand (voor een alleenstaande € 1225) en de vervolguitkering zijn lager dan het voorschot (€ 2500). De werknemer ontving daardoor een te hoog voorschot.

Situatie 2
Het verstrekte voorschot (bijvoorbeeld € 2500) is hoger dan het uiteindelijke recht op WW of de WIA (bijvoorbeeld € 2300). Stel, de werknemer vraagt en krijgt een voorschot van € 2500 voor 4 maanden, terwijl nadien de hoogte van de WW of de WIA € 2300 blijkt te zijn. Dan heeft de werknemer 4 x € 200 = € 800 te veel ontvangen.

Situatie 3
Bij de aanvraag van een voorschot verrekent het UWV het inkomen dat de werknemer op dat moment verdient. Wat nu als de werknemer zijn uren verder uitbouwt? Stel dat de werknemer werkt en nog € 1000 per maand verdient. Het voorschot wordt daarmee verrekend en hij ontvangt nog € 1500 aan voorschot. Achteraf blijkt dat de werknemer zijn uren verder heeft uitgebouwd en € 400 per maand extra verdient. De vertraging is 3 maanden. De medewerker heeft dan 3 x € 400 = € 1200 meer verdiend. Het toegekende voorschot is te hoog, omdat het UWV is afgegaan op de eerste verdiensten.

In de eerste en tweede situatie vindt geen terugvordering plaats, maar in de derde situatie wél. Houd er rekening mee dat het UWV zich hier niet altijd goed aan houdt. Waakzaamheid blijft daarom geboden.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.