Nieuwsbrief

Minder vaak WW-premie herzien vanaf 1 januari 2025

Binnen de premiedifferentiatie voor de WW kunnen maximaal 30% meer uren worden verloond ten opzichte van de contractuele uren. Dit is mogelijk zonder dat de WW-premie hoeft te worden herzien.

Worden er gemiddeld over het kalenderjaar meer dan 30% extra uren, zoals overwerkuren, verloond? Dan bent u als werkgever alsnog de hoge WW-premie verschuldigd over het gehele kalenderjaar en over alle arbeidsuren. Op deze hoofdregel bestaat een uitzondering voor arbeidsovereenkomsten met een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week. Deze uitzondering wordt per 1 januari 2025 verruimd. De grens van 35 uur gaat vanaf dat moment terug van 35 uur naar 30 uur of meer per week. Als gevolg hiervan zal de 30%-herzieningssituatie dan minder vaak aan de orde komen.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.