Werkgevers en werknemers

Nota van wijziging wetsvoorstel aanpassing tegemoetkoming loondomein

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Strekking van het wetsvoorstel is het vervallen van het lage inkomensvoordeel. De minister van SZW heeft een nota van wijziging inzake dit wetsvoorstel ingediend. In deze nota van wijziging wordt het loonkostenvoordeel oudere werknemer stapsgewijs afgeschaft. De minister heeft de Kamer eerder schriftelijk geïnformeerd over deze stapsgewijze afschaffing. Concreet ziet deze er als volgt uit:

Overzicht bedragen per verloond uur

 2024  2025  2026
 Dienstbetrekkingen, die beginnen vóór 1 januari  2024  € 3,05  € 3,05  € 3,05
 Dienstbetrekkingen, die beginnen in 2024  € 3,05  € 1,35  –
 Dienstbetrekkingen, die beginnen in 2025  € 1,35  –
 Dienstbetrekkingen, die beginnen in 2026  –
SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.