Nieuwsbrief

Passief afwachten van deskundigenoordeel meestal foute keuze

Soms wil een bedrijfsarts – in een lastig verzuimdossier – een deskundigenoordeel afwachten, maar hoe slim is dat? Dit speelde in de navolgende zaak, waarbij een werkneemster na 1 jaar ziekte een deskundigenoordeel aanvroeg.

De voorliggende vraag luidde: is het aangeboden eigen werk wel passend? Na 3 maanden (snel!) volgt het antwoord: het UWV acht het eigen werk niet passend. Desondanks legt het UWV bij einde wachttijd een loonsanctie op, vanwege te late inzet van Spoor 2. Nadat de werkneemster volledig uitviel, stelde de bedrijfsarts niet opnieuw de belastbaarheid op, maar wachtte hij de uitkomst van het deskundigenoordeel af. Hierdoor loopt het dossier 3 maanden vertraging op! Volgens het deskundigenoordeel was het eigen werk niet passend, maar dat betekent niet dat er helemaal geen belastbaarheid is. Er was wél sprake van belastbaarheid – alleen in ander werk. De werkgever in deze zaak had dus Spoor 2 moeten inzetten in de periode dat de uitkomst van het deskundigenoordeel werd afgewacht.

Aanvullende sanctiegronden
Er valt nog iets anders op in deze uitspraak. De werkgever gaat in bezwaar tegen de uitspraak, maar het UWV verklaart het bezwaar ongegrond. De oorspronkelijke sanctiegrond was de te late inzet van Spoor 2. In bezwaar voegt de UWV-arbeidsdeskundige nog twee sanctiegronden toe: een onvolledig zoekprofiel in Spoor 2 en te weinig verrichte sollicitaties. Daarop volgt beroep, omdat er na einde wachttijd nieuwe, aanvullende sanctiegronden zijn opgelegd. Het opleggen van extra loonsanctiegronden na einde wachttijd is in strijd met artikel 25 lid 9 WIA, waardoor deze in beroep geen standhouden. Volgens de rechter in beroep en de CRvB houdt de oorspronkelijke sanctiegrond van een te laat ingezet Spoor 2 wel stand. Dit draagt de gehele loonsanctie voldoende, waardoor deze voor de werkgever helaas toch in stand blijft.

Tip
Wacht nooit de uitkomst van een deskundigenoordeel af. Ook de bedrijfsarts niet, mede gezien de vertraagde afhandeling bij het UWV. Alleen bij conflicten krijgt de behandeling van het deskundigenoordeel prioriteit. De bedrijfsarts moet blijven doorgaan met de begeleiding en – tijdig – de belastbaarheid vaststellen.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.