Nieuwsbrief

Recht op Loonkostenvoordeel (LKV) bij overgang van een onderneming?

 

Een werkneemster met een WW-uitkering treedt in dienst bij een eenmanszaak. Zij heeft een doelgroepverklaring voor het LKV. Na enige tijd gaat de onderneming over op een vof, maar de Belastingdienst weigert het LKV. Hoe pakt dit uit?

De werkneemster had in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking met de vof geen recht op een WW-uitkering. En de verstrekte doelgroepverklaring voor het LKV oudere werknemer is niet meer geldig. Een beroepszaak volgt. Het hof geeft de werkgever gelijk, omdat het moment waarop de werkneemster bij de eenmanszaak in dienst trad, als ‘de aanvang van de dienstbetrekking’ geldt. De doelgroepverklaring is ook nog steeds geldig voor de vof.

Conclusie Hoge Raad
De staatssecretaris heeft hoger beroep ingesteld bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geconcludeerd dat het moment van indiensttreding bij de overdragende werkgever (hier: de eenmanszaak) bij overgang van de onderneming geldt als ‘de aanvang van de dienstbetrekking’. De A-G meent ook dat de doelgroepverklaring ná overgang van onderneming nog geldig is voor de verkrijgende werkgever. De A-G adviseert de Hoge Raad daarom het beroep in cassatie ongegrond te verklaren. De uitspraak van de Hoge Raad wordt dit voorjaar verwacht.

Tip
Heeft u in 2020 of later bij een overgang van onderneming of een contractovername werknemers in dienst gekregen voor wie de overdragende werkgever recht had op het LKV? In dat geval hebben zij wellicht nog recht op het LKV. De Belastingdienst vermeldt hoe de werkgever dan moet handelen. Van belang is dat de werkgever correctieberichten indient.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.