Nieuwsbrief

Weigering compensatie transitievergoeding of toch niet?

Wilt u van het UWV de uitgekeerde transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte terugkrijgen? Dan gelden er strikte regels. Zo moet uw werknemer minstens 104 weken ziek zijn en de eigen bedongen arbeid niet meer kunnen verrichten.

Dit geldt bij volledig/gedeeltelijk ontslag. Bovendien mag u de werknemer niet ontslaan binnen 2 jaar vanwege het opzegverbod bij ziekte. Maar pas op! Het verschil tussen het einde van de wachttijd van de 104 weken en de periode van 2 jaar is ‘slechts’ 2 à 3 dagen. Ontslaat u de werknemer meteen na 104 weken? Dan valt dat nog binnen de periode van het opzegverbod. Het UWV weigert dan de compensatie.

Voorbeeld
Een werkgever heeft een langdurig zieke in dienst, met 21 november 2017 als eerste ziektedag. De wachttijd loopt dus af op 18 november 2019. Het opzegverbod bij ziekte eindigt een paar dagen later, namelijk op 20 november 2019. Op 19 december 2019 wordt een vaststellingovereenkomst (vso) gesloten. In de vso staat dat:

  • het dienstverband wordt beëindigd per 1 oktober 2019, maar dat er niet tot ontslag wordt overgegaan, omdat het dienstverband – geheel – in aangepaste vorm wordt voortgezet;
  • de omvang van het dienstverband mét ingang van de toekenningsdatum van de WIA (d.d. 19 november 2019) wordt teruggebracht tot 0.6 wtf.

Het UWV weigert de compensatie, want in de vso staat dat het dienstverband per 1 oktober 2019 wordt beëindigd – dus binnen twee jaar! De rechter in beroep volgt dit standpunt. Alleen de CRvB wijkt hiervan af en stelt dat er per 1 oktober 2019 sprake is van een herplaatsing c.q. voortzetting van het dienstverband in gewijzigde vorm (100%) en dus niet van ontslag. Het ontslag voor 0.4 wtf volgt pas per 19 november 2019. Volgens de CRvB is dit niet binnen 2 jaar (ECLI:NL:CRVB:2024:297 rov 4.6) en heeft het UWV ten onrechte de compensatie geweigerd.

Verkeerde conclusie
De CRvB slaat hier de plank mis! Zij miskent het verschil tussen de 104 weken en de periode van twee jaar. De eerste ziektedag was 21 november 2017. Daardoor eindigt het opzegverbod bij ziekte dus op 20 november 2019. Houd bij gedeeltelijke compensatie rekening met nieuw bedongen arbeid met alle gevolgen van dien.

SAMENWERKEN LOONT

Hoe waarborgt u simpel de continuïteit, maand na maand?

Ideaal
Even snel laten uitrekenen wat die nieuwe medewerker gaat kosten.